Zwembadberichten maart 2015

OPENING ZWEMBAD

Het lijkt nog ver weg, maar over minder dan 2 maanden gaat het zwembad alweer open, achter de schermen zijn we dus al weer druk bezig met de voorbereidingen.

Dit jaar zal de opening zijn op zaterdag 2 mei. Vanaf 13.30 uur is iedereen weer van harte welkom in het heerlijk verwarmde zwembad. Er zal weer een leuke activiteit georganiseerd worden. Verdere info volgt.

 

ACTIE: ‘HART VOOR SALLAND’

Ben je lid van de coöperatie Salland en mag je stemmen uitdelen tussen 13 en 23 maart, denk dan aan ons! Wij willen namelijk graag nieuwe zwemattributen aanschaffen, zoals matten en speelmateriaal. Zie het bericht ‘Hart voor Salland’ en de website www.rabobank.nl/salland voor meer informatie.

 

KLUS OCHTENDEN 

Enkele zaterdagochtenden in maart (14, 21 en 28) zullen er onderhoudsklussen verricht worden rondom het zwembad. We hopen dat er vele handen zullen zijn om ons te helpen. Het gaat niet alleen om zware taken, maar ook om lichtere werkzaamheden.

De vrijwilligers hebben onlangs een mail hierover ontvangen, maar iedereen die het zwembad een warm hart toedraagt is welkom. We beginnen om 8.30 en eindigen om 12.00 uur. Graag opgeven bij Bram Ehren.

 

INFO VOOR VRIJWILLIGERS

Vakantieplanning doorgeven

Alle vrijwilligers hebben een mail ontvangen met de vraag of je je vakantie voor vrijdag 20 maart 2015 wilt doorgeven aan ons. Als je per abuis geen mail hebt ontvangen, dan graag een berichtje naar lettele.zwembad@gmail.com of Jacqueline.

Herhalingslessen LEH/EHBO

Vrijwilligers, willen jullie in de agenda controleren of de data van de  herhalingslessen er in staan?  Dit voorjaar zijn ze op maandagavond 20 april, woensdagmorgen 22 april en donderdagavond 23 april. Wederom bij de Koerkamp.  Binnenkort volgt nog een herinneringsmail. De avonden beginnen om 19.30 uur en de ochtend om 8.45 uur.

 

OPGAVE ZWEMLES

We hopen ook dit jaar weer genoeg aanmeldingen te krijgen voor de zwemlessen. Nog steeds is een groot gedeelte van onze jaarlijkse subsidie afhankelijk van het aantal kinderen op zwemles en zonder deze subsidie kunnen we niet blijven bestaan. Dus doen we een beroep op jullie ouders/verzorgers in Lettele en omgeving om je kind bij ons te laten lessen en denk ook aan familie, vrienden en kennissen.

 

Via het aanmeldingsformulier op deze website kun je je kind(eren) opgeven voor de zwemles voor diploma A, B of C of zwemvaardigheid 1 en 2. Je krijgt dan automatisch een bevestiging van je aanmelding. Te zijner tijd zullen er ook briefjes op school gehangen worden.

Om deel te mogen nemen aan de zwemlessen, moet je kind voor 1 oktober 2015 vijf jaar zijn.

De zwemlessen starten in de 1e week van de meivakantie (week 19) op meerdere dagen. Daarna vinden ze in principe op zondagochtend en woensdagmiddag plaats. In de zomervakantie wordt er wederom op meerdere dagen per week gelest. Deze lessen worden ook dit jaar weer gegeven door onze ervaren instructrice Wilma Emaus.

De zwemlessen starten in Lettele en gaan verder (als je kind toe is aan het diepe) in Loo-Bathmen. Daar zullen te zijner tijd ook de examens plaatsvinden.

De prijs voor een half uur zwemles is 4 euro.

Je krijgt nader bericht van ons over betaling en dergelijke als je je kind(eren) opgegeven hebt.

SPETTERLES

Voor de kinderen die op 1 oktober 2015 nog geen 5 jaar zijn (wel 4 jaar), worden er in de loop van het seizoen weer enkele spetterlessen gegeven. Data zullen nog volgen. Het doel is om met deze kinderen alvast een begin te maken met hen watervrij krijgen en ze een beetje te laten wennen aan zwemles.

 

ABONNEMENTEN ZWEMBAD EN TRIMZWEMMEN

Zwembadabonnement

Het lijkt waarschijnlijk nog erg vroeg, toch noemen we vast dat het al mogelijk is om abonnementen te bestellen.

De voorverkoop (en uitgifte per bank betaalde abonnementen) zal  dit jaar op woensdag 29 april van 12.00 uur tot 13.00 uur zijn op de basisschool.

De prijzen in de voorverkoop blijven gelijk aan afgelopen jaren:

1 x abonnement         17,50 euro

2 x       ,,                      30,00  ”

3 x       ,,                      40,00  ,,

4 x       ,,                      50,00  ,,

5 x       ,,                      60,00  ,,

6 x       ,,                      70,00  ,,

 

Trimzwemabonnement

Ook dit seizoen worden er door Wilma Emaus weer trimzwemlessen gegeven. Deze vorm van watergymnastiek is voor  jong en oud zeer geschikt. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Het is ook mogelijk om een keer op proef mee te doen. Kom dan gewoon naar het zwembad op woensdagmorgen om 8.30 uur.

De data zijn al bekend (elke woensdagochtend buiten de schoolvakanties om).

Mei                  6/13/20/27

Juni                 3/10/17/24

Juli                  1

Augustus:        19/26

September      2

Kosten voor een abonnement: wederom 30 euro.

BETALEN VIA DE BANK

Onze voorkeur gaat er naar uit dat de abonnementen vooruit via de bank betaald worden Je kunt het verschuldigde bedrag overmaken, onder vermelding van het aantal abonnementen en de namen van degene voor wie het abonnement bestemd is, op het IBAN rekeningnummer NL80RABO0146236688 t.n.v. Stichting Zwembad Lettele.

 

BESTUURSWISSELINGEN

Binnen het bestuur hebben zich enkele wisselingen voorgedaan. Elles Klein Koerkamp heeft haar taken overgedragen aan Geeske Tel. Zij zal de financiën gaan regelen. Tevens hebben we versterking gekregen van Marjolein de Jong.

Mister zwembad Ben Verwoolde is officieel ook uit het bestuur, maar hij blijft gelukkig nog wel verantwoordelijk voor het waterbeheer.

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaande neem dan contact op met een van ons

Bestuur Zwembad

Ursela Zandbelt (649025)

Bram Ehren (550100)

Geeske Tel (551503)

Marjolein de Jong (769122)

Jacqueline Obdeijn (655564)