Hart voor Salland: Bedankt!

Wij willen langs deze weg iedereen bedanken die voor het Zwembad heeft gestemd tijdens de actie Hart voor Salland.

Dankzij jullie stemmen hebben wij bijna €500,- in ontvangst mogen nemen. Hiervan zijn inmiddels al diverse nieuwe spel- en zwemlesmaterialen aangeschaft.