De jeugd van 12 t/m 18 en volwassen mogen weer zwemmen!!

Door de versoepelingen van de Corona maatregelen is er vanaf 1 juli 2020 in het zwembad weer meer mogelijk. Zowel de jeugd van 12 tot en met 18 jaar, als volwassenen mogen het zwembad weer in. Hierbij blijven de social distancing maatregelen van de overheid van toepassing:

  • kinderen t/m 12 hoeven geen afstand te houden houden van elkaar en volwassenen.
  • Jeugd van 12 t/m 18 jaar hoeft onderling geen afstand te houden maar moeten wel afstand houden van Volwassenen
  • Volwassen moeten onderling afstand houden en bij jeugd van 12 t/m 18 jaar. Volwassen zijn hierbij zelf verantwoordelijk om 1,5 m afstand te houden.

Naast bovenstaand versoepelingen mogen ook de douches weer worden gebruikt, hierbij blijft de 1,5 m regel van toepassing voor wie dit geldt..

Op de pagina zwemmen tijdens de Corona periode staan alle regels vermeld die tijdens de Corona periode gelden

Abonnementen

Alle bezoekers (ouders en kinderen) van het zwembad moeten in het bezit zijn van een (geldig) abonnement. Losse kaart verkoop is helaas niet mogelijk. Dit seizoen blijven zoals aangegeven de voorverkoopprijzen van een abonnement het hele seizoen geldig. De prijzen van de abonnementen zijn:

  • Het eerste abonnement kost € 17,50.
  • Het tweede abonnement in één gezin kost €12,50.
  • Elk volgend abonnement in één gezin kost €10,00.

Abonnementen zijn persoonsgebonden. Als u een abonnement wilt  bestellen kunt u dit doen door het verschuldigde bedrag over te maken. Dit onder vermelding van: het aantal abonnementen, de voornaam, achternaam, adres en een telefoonnummer (i.v.m. calamiteiten) van degene waarvoor het abonnement bestemd is,

Overmaken kan op het IBAN rekeningnummer: NL 80 RABO 0146236688 t.n.v. Stichting Zwembad Lettele. Na overmaken liggen de abonnementen binnen enkele dagen klaar bij het zwembad.