Zwembadberichten april 2015

Zwembadberichten april

 

Al leek het de afgelopen weken wel herfst, toch gaat over enkele weken het zwembad alweer open. Er is door vele vrijwilligers weer druk geklust (ontzettend bedankt!!) en de aanmeldingen voor de zwemlessen stromen gelukkig binnen.

We hebben er weer zin in en hopen iedereen te verwelkomen tijdens de opening op zaterdag 2 mei. Vanaf 13.30 uur is iedereen weer van harte welkom in het heerlijk verwarmde zwembad. We hebben iemand uitgenodigd die het komt opvrolijken, dus we hopen op een grote opkomst.


ZWEMLES 

Geef je kind op om dit jaar (weer) deel te nemen aan onze zwemlessen.  Via het inschrijfformulier op deze site kun je je kind(eren) opgeven voor de zwemles voor diploma A, B of C of zwemvaardigheid 1 en 2. Je krijgt dan automatisch een bevestiging van je aanmelding. Tevens hangen op de basisschool in Lettele en Okkenbroek briefjes die ingeleverd mogen worden bij Ursela Zandbelt (Henk Obdeijnstraat 6).

Om deel te mogen nemen aan de zwemlessen, moet je kind voor 1 oktober 2015 vijf jaar zijn.

 

De zwemlessen starten in week 18, in de meivakantie en daarna vinden ze in principe op zondagochtend en op woensdagmiddag plaats. In de zomervakantie wordt er op meerdere dagen per week gelest. Deze lessen worden ook dit jaar weer gegeven door onze ervaren instructrice Wilma Emaus.

 

De zwemlessen starten in Lettele en gaan verder (als je kind toe is aan het diepe) in Loo-Bathmen. Daar zullen te zijner tijd ook de examens plaatsvinden.

 

De prijs voor een half uur zwemles is 4 euro.

Je krijgt nader bericht van ons over betaling en dergelijke als je je kind(eren) opgegeven hebt.

 

SPETTERLES 

Voor de kinderen die op 1 oktober 2015 nog geen 5 jaar zijn (wel 4 jaar), worden er in de loop van het seizoen weer enkele spetterlessen gegeven. Data zullen nog volgen. Het doel is om met deze kinderen alvast een begin te maken met hen watervrij krijgen en ze een beetje te laten wennen aan zwemles. Ook hen kun je alvast opgeven via het opgavenstrookje of via het inschrijfformulier op deze site.

 

ABONNEMENTEN ZWEMBAD EN TRIMZWEMMEN

 

Zwembadabonnement 

De prijzen in de voorverkoop blijven gelijk aan afgelopen jaren:

1 x abonnement         17,50 euro

2 x       ,,                      30,00  ”

3 x       ,,                      40,00  ,,

4 x       ,,                      50,00  ,,

5 x       ,,                      60,00  ,,

6 x       ,,                      70,00  ,,

 

Vanaf zondag 3 mei kost elk abonnement 17.50 euro.

 

De prijzen van de 12 baden kaarten (20 euro) en een los entreekaartje (2.50 euro) blijven ook gelijk. Er is entree verschuldigd voor iedereen vanaf drie jaar oud. Ook als je alleen als begeleider mee gaat.

 

Trimzwemabonnement 

Ook dit seizoen worden er door Wilma Emaus op woensdagmorgen van 8.30 uur tot 9.00 uur weer trimzwemlessen gegeven. Deze vorm van watergymnastiek is voor  jong en oud zeer geschikt. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Het is ook mogelijk om een keer op proef mee te doen. Kom dan gewoon naar het zwembad op woensdagmorgen om 8.30 uur.

 

De data van 2015:

Mei                  6/13/20/27

Juni                 3/10/17/24

Juli                  1

Augustus:        19/26

September      2

Kosten voor een abonnement: wederom 30 euro.

 

Betalen via de bank

Onze voorkeur gaat er naar uit dat de zwemabonnementen en/of de trimzwemabonnementen vooruit via de bank betaald worden. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden, onder vermelding van het aantal abonnementen en de namen van degene voor wie het abonnement bestemd is, op het IBAN rekeningnummer NL80RABO0146236688 t.n.v. Stichting Zwembad Lettele.

 

Betalen contant tijdens voorverkoop

De voorverkoop (en uitdelen van de per bank betaalde abonnementen) zal dit jaar zijn op woensdag 29 april van 12.00 uur tot 13.00 uur op de basisschool. Dus niet voor schooltijd dit jaar!

Niet afgehaalde zwemabonnementen kunnen tijdens de opening gehaald worden of worden in het kistje gelegd. De niet afgehaalde trimzwemabonnementen worden door Wilma uitgedeeld tijdens de trimzwemlessen.

 

 

HERHALINGSLESSEN LEH/EHBO

Willen de vrijwilligers in de agenda controleren of de data van de  herhalingslessen er in staan?  Dit voorjaar zijn ze op maandagavond 20 april, woensdagmorgen 22 april en donderdagavond 23 april. Kijk even in de herinneringsmail van 7 april  2015, wanneer je ingepland staat. De avonden beginnen om 19.30 uur en de ochtend om 8.45 uur. Alles is weer bij de Koerkamp en de koffie is gratis!

 

HART VOOR SALLAND 

Op dinsdag 14 april horen we of we via de actie Hart voor Salland geld mogen ontvangen voor de aanschaf van nieuwe speelattributen. Degenen die op ons gestemd hebben, willen we hiervoor alvast hartelijk bedanken.

OPENINGSTIJDEN MEIVAKANTIE 

In de meivakantie (2- 17 mei) is het zwembad alleen ‘s middags van 13.30 tot 17:00 uur geopend. Op moederdag (10/5) en op hemelvaartsdag (17/5) is het bad in principe gesloten, mits een vrijwilliger deze wil openen. Na de meivakantie gaan de reguliere openingstijden weer in.

 

Tot zover de zwembadberichten van april. Alvast veel zwemplezier allemaal en we hopen op veel zon en warme dagen!

Steun het zwembad met ‘Hart voor Salland’

Het zal u vast niet ontgaan zijn, maar tussen 13 en 23 maart kunnen leden van de Rabobank stemmen op een vereniging en ook wij doen natuurlijk mee. We willen voor de jeugd namelijk graag nieuwe speelattributen voor in het zwembad aanschaffen.

Hoe meer stemmen we krijgen, hoe meer geld we te besteden hebben om nieuwe speelattributen te kopen.

 

U kunt ons daar met een minimale inspanning ongelooflijk goed bij helpen.

 

Draagt u het zwembad een warm hart toe en bent u lid van de Rabobank! Onderneem dan de volgende actie:

Volg de instructies op de (nog te ontvangen) stemkaart van de Rabobank en breng uw stem(men) uit op Zwembad Lettele tussen 13 en 23 maart!

 

Bent u nog geen lid, maar heeft u wel rekeningen bij de Rabobank, overweeg dan om eenvoudig (en gratis) lid te worden. Op de website www.rabobank.nl/salland vindt u meer informatie over de actie en het lidmaatschap en kunt u vervolgens uw stem uitbrengen op Zwembad Lettele.

 

Wij hopen op ontzettend veel stemmen zodat wij het zwemplezier, door de aankoop van nieuwe speelattributen, nog groter kunnen maken!

Zwembadberichten maart 2015

OPENING ZWEMBAD

Het lijkt nog ver weg, maar over minder dan 2 maanden gaat het zwembad alweer open, achter de schermen zijn we dus al weer druk bezig met de voorbereidingen.

Dit jaar zal de opening zijn op zaterdag 2 mei. Vanaf 13.30 uur is iedereen weer van harte welkom in het heerlijk verwarmde zwembad. Er zal weer een leuke activiteit georganiseerd worden. Verdere info volgt.

 

ACTIE: ‘HART VOOR SALLAND’

Ben je lid van de coöperatie Salland en mag je stemmen uitdelen tussen 13 en 23 maart, denk dan aan ons! Wij willen namelijk graag nieuwe zwemattributen aanschaffen, zoals matten en speelmateriaal. Zie het bericht ‘Hart voor Salland’ en de website www.rabobank.nl/salland voor meer informatie.

 

KLUS OCHTENDEN 

Enkele zaterdagochtenden in maart (14, 21 en 28) zullen er onderhoudsklussen verricht worden rondom het zwembad. We hopen dat er vele handen zullen zijn om ons te helpen. Het gaat niet alleen om zware taken, maar ook om lichtere werkzaamheden.

De vrijwilligers hebben onlangs een mail hierover ontvangen, maar iedereen die het zwembad een warm hart toedraagt is welkom. We beginnen om 8.30 en eindigen om 12.00 uur. Graag opgeven bij Bram Ehren.

 

INFO VOOR VRIJWILLIGERS

Vakantieplanning doorgeven

Alle vrijwilligers hebben een mail ontvangen met de vraag of je je vakantie voor vrijdag 20 maart 2015 wilt doorgeven aan ons. Als je per abuis geen mail hebt ontvangen, dan graag een berichtje naar lettele.zwembad@gmail.com of Jacqueline.

Herhalingslessen LEH/EHBO

Vrijwilligers, willen jullie in de agenda controleren of de data van de  herhalingslessen er in staan?  Dit voorjaar zijn ze op maandagavond 20 april, woensdagmorgen 22 april en donderdagavond 23 april. Wederom bij de Koerkamp.  Binnenkort volgt nog een herinneringsmail. De avonden beginnen om 19.30 uur en de ochtend om 8.45 uur.

 

OPGAVE ZWEMLES

We hopen ook dit jaar weer genoeg aanmeldingen te krijgen voor de zwemlessen. Nog steeds is een groot gedeelte van onze jaarlijkse subsidie afhankelijk van het aantal kinderen op zwemles en zonder deze subsidie kunnen we niet blijven bestaan. Dus doen we een beroep op jullie ouders/verzorgers in Lettele en omgeving om je kind bij ons te laten lessen en denk ook aan familie, vrienden en kennissen.

 

Via het aanmeldingsformulier op deze website kun je je kind(eren) opgeven voor de zwemles voor diploma A, B of C of zwemvaardigheid 1 en 2. Je krijgt dan automatisch een bevestiging van je aanmelding. Te zijner tijd zullen er ook briefjes op school gehangen worden.

Om deel te mogen nemen aan de zwemlessen, moet je kind voor 1 oktober 2015 vijf jaar zijn.

De zwemlessen starten in de 1e week van de meivakantie (week 19) op meerdere dagen. Daarna vinden ze in principe op zondagochtend en woensdagmiddag plaats. In de zomervakantie wordt er wederom op meerdere dagen per week gelest. Deze lessen worden ook dit jaar weer gegeven door onze ervaren instructrice Wilma Emaus.

De zwemlessen starten in Lettele en gaan verder (als je kind toe is aan het diepe) in Loo-Bathmen. Daar zullen te zijner tijd ook de examens plaatsvinden.

De prijs voor een half uur zwemles is 4 euro.

Je krijgt nader bericht van ons over betaling en dergelijke als je je kind(eren) opgegeven hebt.

SPETTERLES

Voor de kinderen die op 1 oktober 2015 nog geen 5 jaar zijn (wel 4 jaar), worden er in de loop van het seizoen weer enkele spetterlessen gegeven. Data zullen nog volgen. Het doel is om met deze kinderen alvast een begin te maken met hen watervrij krijgen en ze een beetje te laten wennen aan zwemles.

 

ABONNEMENTEN ZWEMBAD EN TRIMZWEMMEN

Zwembadabonnement

Het lijkt waarschijnlijk nog erg vroeg, toch noemen we vast dat het al mogelijk is om abonnementen te bestellen.

De voorverkoop (en uitgifte per bank betaalde abonnementen) zal  dit jaar op woensdag 29 april van 12.00 uur tot 13.00 uur zijn op de basisschool.

De prijzen in de voorverkoop blijven gelijk aan afgelopen jaren:

1 x abonnement         17,50 euro

2 x       ,,                      30,00  ”

3 x       ,,                      40,00  ,,

4 x       ,,                      50,00  ,,

5 x       ,,                      60,00  ,,

6 x       ,,                      70,00  ,,

 

Trimzwemabonnement

Ook dit seizoen worden er door Wilma Emaus weer trimzwemlessen gegeven. Deze vorm van watergymnastiek is voor  jong en oud zeer geschikt. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Het is ook mogelijk om een keer op proef mee te doen. Kom dan gewoon naar het zwembad op woensdagmorgen om 8.30 uur.

De data zijn al bekend (elke woensdagochtend buiten de schoolvakanties om).

Mei                  6/13/20/27

Juni                 3/10/17/24

Juli                  1

Augustus:        19/26

September      2

Kosten voor een abonnement: wederom 30 euro.

BETALEN VIA DE BANK

Onze voorkeur gaat er naar uit dat de abonnementen vooruit via de bank betaald worden Je kunt het verschuldigde bedrag overmaken, onder vermelding van het aantal abonnementen en de namen van degene voor wie het abonnement bestemd is, op het IBAN rekeningnummer NL80RABO0146236688 t.n.v. Stichting Zwembad Lettele.

 

BESTUURSWISSELINGEN

Binnen het bestuur hebben zich enkele wisselingen voorgedaan. Elles Klein Koerkamp heeft haar taken overgedragen aan Geeske Tel. Zij zal de financiën gaan regelen. Tevens hebben we versterking gekregen van Marjolein de Jong.

Mister zwembad Ben Verwoolde is officieel ook uit het bestuur, maar hij blijft gelukkig nog wel verantwoordelijk voor het waterbeheer.

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaande neem dan contact op met een van ons

Bestuur Zwembad

Ursela Zandbelt (649025)

Bram Ehren (550100)

Geeske Tel (551503)

Marjolein de Jong (769122)

Jacqueline Obdeijn (655564)

Openingstijden 2015

Opening Zwembad

Het Zwembad is geopend van zaterdag 2 mei 2015 tot en met zaterdag 5 september 2015.

Reguliere Openingstijden

Maandag t/m vrijdag    :  18:00 tot 20:00 uur

Woensdagmiddag       :   (afhankelijk van de zwemles) 13:00 tot 15:15 uur

Zaterdag en Zondag   :  13:30 tot 17:00 uur

Zomervakantie: maandag 6 juli t/m zondag 16 augustus

Maandag t/m vrijdag:  13:30- 17.00 en van 18.00- 20:00 uur

Zaterdag en zondag: 13.30-17.00 uur

Extra sluiting zwembad

Zomerdagkamp maandag 13 juli t/m vrijdag 17 juli
13.30-17.00 uur Gesloten
18.00-20.00 uur Wel geopend

Kermis vrijdag 31 juli t/m zondag 2 augustus
Gesloten

Openingstijden 2014

 Opening Zwembad

Reguliere Openingstijden

Maandag t/m vrijdag    :  18:00 tot 20:00 uur

Woensdagmiddag       :   (afhankelijk van de zwemles) 13:00 tot 15:15 uur

Zaterdag en Zondag   :  13:30 tot 17:00 uur

 Zomervakantie:7 juli t/m 17 augustus

Maandag t/m vrijdag:  13:30- 17.00 en van 18.00- 20:00 uur

Zaterdag en zondag: 13.30-17.00 uur

  Extra sluiting zwembad

Zomerdagkamp: 14 t/m 18 juli   13.30-17.00 gesloten.  18.00-20.00 WEL GEOPEND
Kermis                  : vrijdagavond 1, zaterdag 2 en zondag 3 aug.

Sluiting zwembad

Zaterdag 30 augustus is de sluiting van het zwembad.

Zwembad berichten april 2014

Zwembadberichten

Voorafgaand aan het zwemseizoen zijn wij druk bezig geweest om het zwembad en zijn omgeving nog aantrekkelijker te maken. De boom (met kans op eiken processierupsen) is gekapt, de struiken zijn vervangen voor gras, er is een nieuwe schutting gemaakt en de bodem van het zwembad is opnieuw gecoat. We hopen dat dit het zwemplezier nog verder zal vergroten.
Tevens hebben we met behulp van een grote financiële bijdrage van de Rabobank nieuwe tafels en stoelen kunnen kopen. Dit nieuwe meubilair zullen we tijdens de opening in gebruik gaan nemen.

OPENING
Op zondag 27 april is het zwembad voor het eerst open van 13:30 tot 17.00 uur. Er zal flessenpost bezorgd worden. Ben je ook zo benieuwd wat er in zal staan? Komt dan allen. Er is ook een leuk cadeautje te winnen.  En ben jij diegene die in 2014 als eerste in het zwembad springt, dan maken we van jou een foto . Deze zetten we dan graag op onze site.

VOORVERKOOP ABONNEMENTEN
De voorverkoop van de abonnementen is op
woensdag 23 april vanaf 8.20 tot 09.00 uur op de basisschool

De prijzen in de voorverkoop blijven gelijk aan afgelopen jaren:
1 x abonnement         17,50 euro
2 x       ,,                      30,00  ,,
3 x       ,,                      40,00  ,,
4 x       ,,                      50,00  ,,
5 x       ,,                      60,00  ,,
6 x       ,,                      70,00  ,, 

Betalen via de bank.

Onze voorkeur gaat er naar uit dat de abonnementen vooruit via de bank betaald worden. Als wij het geld op tijd binnen hebben liggen de abonnementen op 23 april voor je klaar. Cash betalen mag natuurlijk ook, maar meestal moet je dan langer wachten.
Je kunt het verschuldigde bedrag overmaken, onder vermelding van het aantal abonnementen en de namen van degene voor wie het abonnement bestemd is,  op het IBAN rekeningnummer NL80RABO0146236688 t.n.v. Stichting Zwembad Lettele. 

Via de bank betaalde abonnementen kun je ook nog afhalen bij het zwembad tijdens de normale openingstijden.
Vanaf zondag 27 april zijn alle abonnementen 17,50 euro per stuk, dus aanzienlijk duurder dan in de voorverkoop.
De prijzen van de 12 baden kaarten (€ 20) en een los entreekaartje (€ 2.50) blijven ook gelijk. Er is entree verschuldigd voor iedereen vanaf drie jaar oud. Ook als je alleen als begeleider mee gaat.  

ZWEMLESSEN

We zijn druk bezig de indeling van de zwemlessen in orde te maken. De 1e zwemles is op zondag 27 april. Binnenkort ontvangt iedereen die zich heeft opgegeven meer informatie per mail.
Opgeven kan nog steeds via de site, de mail of via briefjes die onder andere in het halletje op school hangen. 

 TRIMZWEMMEN

Ook dit seizoen worden er door Wilma Emaus weer trimzwemlessen gegeven. Deze vorm van watergymnastiek is voor  jong en oud zeer geschikt. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Het is ook mogelijk om een keer op proef mee te doen. Kom dan gewoon naar het zwembad op woensdagmorgen om 8.30
uur.
De lessen zijn op woensdagmorgen van 8.30-9.00 uur buiten de grote vakantie om. De 1e les zal zijn op woensdag 30 april (in voorjaarsvakantie). In totaal gaat het om 12 lessen.
Voor dit seizoen kun je weer een trimzwemabonnement kopen voor 30 euro.
Onze voorkeur gaat er naar uit dat het trimzwemabonnement vooraf via de bank betaald wordt (net als bij de zwemabonnementen, zie hierboven) onder vermelding van naam voor wie het abonnement bestemd is. De kaarten kunnen worden afgehaald of eventueel gekocht worden tijdens de voorverkoop op 23 april op de basisschool. Niet afgehaalde kaarten worden uitgedeeld door Wilma Emaus tijdens de eerste les. Als je niet in de gelegenheid bent geweest kun je ook rechtstreeks via Elles Klein Koerkamp een trimzwemabonnement kopen. 

UITLEG VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS

Voor de opening op zondag 27 april willen we alle nieuwe vrijwilligers uitnodigen om 13.00 uur bij het zwembad. Het bestuur is dan aanwezig om tekst en uitleg te geven over de taken die bij het toezicht houden horen. Nadien is er natuurlijk gelegenheid om meteen zelf een duik te nemen .
De vrijwilligers zullen hierover nog een mail ontvangen. 

OPENINGSTIJDEN MEIVAKANTIE

In de meivakantie (27/4 t/m 5/5) is het zwembad alleen ‘s middags 13.30 tot 17:00 uur geopend bij goed weer. Wanneer het erg koud is en/of regent blijft het zwembad dicht. Na de meivakantie gaan de reguliere openingstijden weer in. 

SITE EN MAIL

Voor overige informatie kun je terecht op onze site. We proberen deze up to date te houden. Als jullie toch informatie missen, horen we dat graag. Kijk dus op www.zwembadlettele.nl
Tevens kun je ons mailen: lettele.zwembad@gmail.com

Veel zwemplezier allemaal en we hopen op veel zon en warme dagen!

 Bestuur zwembad

 

 

 

 

 

 

 

 

Help ! het zwembad loopt leeg.

Was het u ook opgevallen? Sinds begin januari liep het zwembad steeds verder leeg.
Totaal is meer dam honderd kuub water spoorloos verdwenen. Er moest dus ergens een lek zitten. Maar waar?
Zaterdag 8 maart zijn we bij de  afsluiter van het bad aan het graven gegaan. En we hadden een geluk bij een ongeluk, want na een uur graven  vonden we de uitlaat op ongeveer 2 meter diep en ook het lek. Het lek bleek in het afvoerputje te zitten. Dit hebben we kunnen vaststellen nadat Eelco en Koen in flink groot gat hadden gemaakt met hun handige graafmachine.
We hebben het lek van binnenuit kunnen repareren.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cheque Rabobank

rabobanklogo

Woensdag 28 augustus heeft het zwembad Lettele een cheque ter waarde
van € 1000 ontvangen van het Coöperatiefonds Rabobank Salland.
Deze cheque zal gebruikt worden als een bijdrage in de aanschaf van nieuw meubilair rond het zwembad.
!cid_image001_jpg@01CEA5AA

1 5 6 7