Zwemmen tijdens de coronaperiode

Helaas is het nog onzeker of het recreatief zwemmen vanaf 1 mei al kan starten. Dit is afhankelijk van de maatregelen die op de komende persconferentie (13 april) naar buiten worden gebracht. Zodra we meer duidelijkheid hebben, zullen we dit direct op deze website en onze Facebookpagina communiceren.

Binnen de huidige fase wordt er aan zwembaden de mogelijkheid geboden om onder strikte en verantwoorde voorwaarden open te gaan om mensen op een veilige manier te laten sporten en bewegen en aan hun gezondheid te laten werken. Te allen tijde is het kunnen bewaren van de 1,5 meter afstand tussen personen ouder dan 12 jaar de stelregel.

 1. Deze afspraken gelden voor alle activiteiten in het zwembad Lettele
 2. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle zwembadgebruikers, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers
 3. Zwembadgebruikers, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
 4. Het huishoudelijk reglement blijft altijd van toepassing.

Zowel jeugd tot en met 18 jaar als volwassenen mogen het bad in. Volwassenen zijn hierbij zelf verantwoordelijk om 1.5m afstand te houden tot elkaar en tot kinderen ouder dan 12 jaar. Het zwembad blijft momenteel alleen toegankelijk voor abonnementhouders.

Algemene veiligheid en hygiëneregels

Veiligheid en hygiëneregels gelden voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

 • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is; Advies is om tot twee weken na het verdwijnen van symptomen niet te zwemmen.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je van huis vertrekt thuis naar het toilet;
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

Algemene coronamaatregelen

 • Bij de entree hangen de hygiëneregels
 • De regels voor zwembadgebruikers, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers staan op de website http://www.zwembadlettele.nl/ en zijn verstuurd naar alle vrijwilligers en ouders van kinderen die zwemles volgen en tevens naar alle leerlingen/ouders van de Basisschool Sancta Maria
 • Om ervoor te zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden zijn er een aantal maatregelen getroffen.
  • Er is  een aparte in en uitgang met specifieke looprichting. (zie de plattegrond). Zodat mensen die aankomen en vertrekken genoeg afstand kunnen houden. Dit is gemarkeerd met borden.
 • De looprichting is rechtsom het zwembad. Dit staat met pijlen aangegeven, zowel op de plattegrond als op de tegels rond het zwembad.
  • Er worden borden ‘houd 1,5m afstand’ geplaatst.
  • Er is een maximaal aantal van 150 personen gelijktijdig aanwezig in en om het zwembad. 
  • Er zijn vakken aangebracht op verschillende plekken om de 1,5 afstand aan te duiden (kleedkamers, toegang) en het aantal personen per kleedkamer is maximaal 3. Mochten de kleedkamers vol zijn, dan is het niet de bedoeling om voor de kleedkamer een wachtrij te vormen.
  • We verkopen geen snoep en/of ijs, koffie of thee.
  • Alleen abonnementhouders mogen het zwembad betreden.
 • Alle niet-noodzakelijke ruimtes in de accommodatie zijn afgesloten;
 • Bij de ingang wordt iedereen geteld
 • Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden nageleefd, dienen de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te zijn (PBM’s: mondkapje, handschoenen, bril);
 • Schoonmaakprotocollen en desinfectiemaatregelen worden strikt nageleefd
 • Vrijwilligers worden duidelijk geïnstrueerd hoe om te gaan met het protocol en dat ze zwemmers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels en hoe ze verantwoord en veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren; De dagen na de opening zullen de bestuursleden aanwezig zijn om zelf het protocol uit te voeren en waar nodig te verbeteren.
 • De EHBO-middelen, AED, etc. zijn te allen tijde toegankelijk en deze zijn voorzien zijn van PBM’s voor de hulpverleners.

Regels voor Recreatieve bezoekers:

 • Het zwembad is weer toegankelijk voor volwassenen en kinderen
 • Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan.
 • Kom niet voor openingstijd naar het zwembad;
 • Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet en eventueel onder de douche. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden;
 • Douches op het zwembadterrein kunnen gebruikt worden met inachtname van de 1.5m.
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 • Bij de entree van de badinrichting staat desinfectiemiddel, waar bezoekers op worden gewezen en verzocht de handen voor betreden te desinfecteren
 • Trek thuis je badkleding aan onder je normale kleren. Kleedruimten alleen te gebruiken na het zwemmen. Er is de mogelijkheid om de bovenkleding uit te trekken op de aangegeven plekken zoals op de plattegrond staat aangeven. De kleding en schoenen in een sporttas stoppen en op de aangegeven plek neerzetten.
 • Kinderen tot en met 12 jaar in het bezit van A- en B-diploma mogen zelfstandig naar het zwembad komen.
 • Kinderen met zwemluiers mogen alleen in het peuterbad
 • Na het zwemmen kun je je omkleden in de kleedkamer, maximaal 3 personen per kleedkamer. De kleedkamer is onderverdeeld in vakken, om 1.5m afstand te kunnen bewaren.  Bij in- en uitgaan van de kleedkamer: geef elkaar de ruimte, uitgaande mensen hebben voorrang.
 • Verlaat na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de uitgang.
 • Bezoekers die zich niet aan de regels houden moeten het bad verlaten.

Regels voor Vrijwilligers:

 Zowel jeugd tot en met 18 als volwassenen mogen het bad weer in. Volwassen zijn hierbij zelf verantwoordelijk om 1.5m afstand te houden tot elkaar en tot kinderen ouder dan 12 jaar.

 • Houd 1,5 meter afstand van kinderen boven de 12; Blijf hiervoor zoveel mogelijk in de aangegeven ruimte bij de entree, achter de tafels. Controleer de abonnementen van een afstand, er worden dit jaar geen stempels gezet.
 • Schud geen handen;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Was je handen direct na binnenkomst, na toiletbezoek en na het schoonmaken;
 • Gebruik PBM’s (mondkapje, handschoenen en bril) om jezelf te beschermen als de situatie daar om vraagt;
 • Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment fysiek contact;
 • In geval van reanimatie zijn de normale richtlijnen weer van kracht
 • Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38°C);
 • Blijf thuis als jij of iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten;
 • In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt. Maak daarbij gebruik van de aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s: mondkapje, handschoenen en bril/gezichtsbescherming).
 • Houd het aantal gelijktijdige bezoekers bij in het opschrijfboekje zodat de maxima (150 gelijktijdig) niet overschreden worden.
 • Volgt het schoonmaakprotocol strikt, zie het bijgevoegd document.
 • Hou toezicht dat de bezoekers zich aan het protocol houden
 • Alleen de vrijwilliger heeft toegang tot het entreegebouw.

Regels Zwemlessers en ouders

 • Er mag bij zwemlessen maximaal 1 ouder/begeleider per kind mee naar het zwembad.
 • Bij de entree van de badinrichting staat desinfectiemiddel, waar bezoekers op worden gewezen en verzocht de handen voor betreden te desinfecteren.
 • Trek thuis je badkleding aan onder je normale kleren. Kleedruimten alleen te gebruiken na de zwemles. Er is de mogelijkheid om de bovenkleding uit te trekken op de aangegeven plekken. De kleding en schoenen in een sporttas stoppen en op de aangegeven plek neerzetten.
 • Volwassenen moeten 1.5 m afstand houden tot elkaar en tot kinderen boven de 12 jaar.
 • Na de zwemles kun je je omkleden in de kleedkamer, maximaal 3 personen per kleedkamer. De kleedkamer is onderverdeeld in vakken, om 1.5m afstand te kunnen bewaren.  Bij in- en uitgaan van de kleedkamer: geef elkaar de ruimte, uitgaande mensen hebben voorrang.
 • Verlaat na de zwemles de accommodatie zo spoedig mogelijk via de uitgang.
 • De douches zijn weer in gebruik, ook hier geldt de 1.5m regel voor volwassenen.

Regels voor de zwemdocent

 • Weinig materiaal gebruiken en wat wel gebruikt moet worden na gebruik telkens ontsmetten.
 • Maximaal 10 kinderen per groep.
 • Doorspreken Protocol

Regels voor waterbeheerders

 • Volg de veiligheid en hygiëneregels op basis van Richtlijnen RIVM
 • Watercontroles worden uitgevoerd buiten de normale openingstijden.

Andere Activiteiten

 • Banenzwemmen. Dit is in Lettele niet van toepassing, er zijn geen aparte banen om in te zwemmen.
 • Trimzwemmen/AquaJogging. Voorlopig opgeschort.
 • Groepactiviteiten/Kinderfeestjes Voorlopig opgeschort.